Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn

Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn får 300.000 kroner til båtbyggeri, maskinpark og håndverktøy.

Stiftelsen ønsker å spre informasjon og kunnskap til barn, unge og voksne i hele landet om en viktig epoke som var med på å forme det moderne Norge, gjennom å gjenoppta skipsbyggeaktiviteten innenfor vollene på det historiske Orlogsverftet Fredriksvern i Stavern. Verftet skal bygges i 1800-tallsstil. Her skal de utføre praktisk trearbeid, formidle lokalhistorie, lære bort knoper og stikk og marin artskunnskap. Fredriksvern har over 250.000 besøkende årlig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?