Stiftelsen Ringebu Prestegard

Stiftelsen Ringebu Prestegard får 450000 kroner til oppgradering av vognskjulet. Vognskjulet ligger sentralt i det gamle tunet på Ringebu Prestegard og er 140 m2. Det brukes i dag som utstillingslokale for barnehagene i Ringebu kommune, dette er et samarbeid mellom barnehagene og Stiftelsen Ringebu Prestegard som har pågått siden år 2006 og som bidro til at barnehagene i Ringebu kommune fikk Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i år 2011. Kunstskolene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron stiller også ut sine arbeider i dette huset hver sommer. Ringebu historielag har i mange år tatt vare på og registrert totalt 3600 gjenstander, plansjer, kart og bøker fra nedlagte grendeskoler i kommunen. Disse er pr.dato registrert og avfotografert i eget arkiv, men står på lager, klare for å stilles ut i egnet lokale. I vognskjulet vil det bli plass også til slik utstilling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?