Stiftelsen Rønholt Gård

Stiftelsen Rønholt Gård får 200.000 kroner til opparbeidelse av det opprinnelige gårdstunet.

Stiftelsen Rønholt Gård er et samlingssted for barn, unge, skoler og voksne på historisk grunn i Stathelle. Det har blitt lagt ned et stort dugnadsarbeid i restaurering av gården, og nå er det gårdstunet som står for tur.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 200.000 til opparbeidelse av det opprinnelige gårdstunet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?