Stiftelsen Sætre Gård

Stiftelsen Sætre Gård får 1000000 kroner til oppgradering av Sætre Gård. Sætre Gård er et gård fra 1700 tallet beliggende i sentrum av Sætre. Gården står på riksantikvarens liste over kulturminner av høy nasjonal verdi . En stiftelse er nå eier av gården, og de ønsker å tilgjengeliggjøre gården for allmennheten. Her har de planer om etablering av et galleri, istandsetting av det historiske hageanlegget, gjennomføring av ulike kulturarrangementer og etablering av et spisested med tradisjonell meny fra gårdens kokebøker. Her skal historie, kunst og kultur forenes til glede for lokalmiljøet og andre tilreisende.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?