Stiftelsen Solhaug Forebyggingssenter

Stiftelsen Solhaug Forebyggingssenter får 200.000 kroner til BMX-løyper og sykler.

Solhaug Forebyggingssenter legger tilrette for aktiviteter og oppfølging av unge som av ulike årsaker har mistet livsgnist og tro på seg selv. De har som utgangspunkt at gode fritidsaktiviteter for barn og unge i risikosonen er god forebygging i forhold til rus og kriminalitet. I tillegg til alle de aktivitetene som allerede er igangsatt, vil de nå etablere en skogsløype, en BMX-bane. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til bmx-sykler og etablering av bmx-bane.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?