Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri

Siftelsen Spillum Dampsag og Høvleri får 150.000 kroner til manusutvikling.

Stiftelsen eier er eier av M/B Hauka, en trebåt fra 1934 som har status som vernet. Båten ble brukt som bruksbåt, skyssbåt, slepebåt og isbryter mellom Salsbruket, Bangsund og Namsos.

Hauka har en viktig symbolverdi for treforedlingstrasisjonen i regionen og fylket og vil nå bli satt inn i en sammenheng der hun formidler båten og treet rolle for folk, bosetting og næringsliv både historisk og i nåtid. Her skal utvikles et formidlingsopplegg ovenfor barn og unge, hvor de får bli med på opplevelsestur inne i lokalene med gamle maskiner i full drift og deretter fjordtur med Hauka. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til manusutviklingen i forbindelse med formidlingsopplegget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?