Stiftelsen Spydeberg prestegård

Stiftelsen Spydeberg prestegård får 500000 kroner til ferdigstillelse av formalhage fra 1700-tallet. Stiftelsen har gjennom betydelig dugnadsarbeid restaurert prestegården og er nå i gang med ferdigstillelse av hagen til presten Jacob Nicoloi Wilse, en hage til pryd og nytte. Fordi en lignende hage fantes ved Eidsvoldbygningen, sees Wilses hages i sammenheng med grunnlovsjubileet 2014 . Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB skal formalhagen på Spydeberg prestegård ferdigstilles. Den skal brukes til kunnskapsformidling innen botanikk, meterologi, sosiologi og historie.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?