Stiftelsen Spydeberg Prestegård

Stiftelsen Spydeberg Prestegår får 400.000 kroner til restaurering av hageanlegg.

Stiftelsen Spydeberg prestegård ble etablert i 2007 etter mange års arbeid for å sikre kulturarv og nasjonal historie knyttet til Spydeberg prestegård. Stiftelsen ble opprettet av representanter fra Spydeberg kommune, Østfold fylkeskommune og frivillige organisasjoner samt en rekke enkeltpersoner. Spydeberg prestegård ble fredet av Riksantikvaren i 1991 med hovedbygning, stabbur og hageanlegg 14.5 mål.

Frem mot 200-årsjubileet i 2014 jobbes det hardt på dugnad for å få fullført restaurering av hovdedhus, bryggerhus og hageanlegg. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til restaurering av hageanlegget .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?