Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter (STK)

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter (STK) får 93000 kroner til ovner og materialer. Kystkultursenterets visjon er å fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. Gjennom dugnadsinnsats restaurerer de blant annet gamle bygg. Et av byggene hvor de har har lagt ned en betydelig mengde dugnadstimer er Riggerloftet fra 1780. Her jobber ulike generasjoner godt sammen og de legger vekt på å videreføre gamle håndverkstradisjoner gjennom restaureringen. Bygningen brukes av Loggen kystlag i sosiale og kulturelle sammenhenger og leies ut til ulike arrangementer. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB får de nødvendig utstyr og materiell for å oppgradere i forhold til brannfare.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?