Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter får 150.000 kroner til en sjøbod for bygging og reparasjon av verneverdige båter.

Stiftelsen Tønsberg Kystkultur senter ønsker å restaurere en sjøbod som skal inneholde båtbyggeri og reparasjonsverksted for verneverdige båter.

Prosjektet vil gi et tilbud til eiere av verneverdige fartøyer tilknyttet Tønsberg kystkultursenter og ungdom tilknyttet Maritim avdeling i Stiftelsen Havnøy.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget kr 150.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?