Stiftelsen Tønsbergmessen

Stiftelsen Tønsbergmessen får 200.000 kroner til lekeapparater, griller, bord og benker.

Stiftelsen Tønsbergmessen er en 100% frivillig drevet organisasjon. Stiftelsen har siden 1968 arrangert messer, hvor overskudd er gått til idrett og kultur i Tønsberg. Messeområdet (Stenmalen), som organisasjonen har bidratt med betydelige midler til er et flittig besøkt område for aktivitet og rekreasjon. Nå ønsker de å bidra til at enda flere benytter området til friluftsaktiviteter, og i den forbindelse ønsker de seg lekeapparater, griller, bord og benker. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?