Stiftelsen Veien Ut

Stiftelsen Veien Ut får 200.000 kroner til turutstyr og sikkerhetsutstyr.

Gavemottaker er en livssynsnøytral stiftelse som jobber for å hjelpe rusavhengige til å leve et permanent rusfritt liv. De ønsker at rusavhengige skal være en ressurs i samfunnet, på lik linje med alle andre. 87 prosent av deltakerne som har vært gjennom programmet er rusfrie i dag. Prosjektet starter med avrusning, før 8 frivillige tar med seg deltakerne på en 12 ukers ekspedisjon i norsk villmark. Til slutt tilbys det åtte måneders forsterket ettervern, med tett oppfølging fra profesjonelle..

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?