Stiftelsen Verkstedet

Stiftelsen Verkstedet får 75.000 kroner til utstyr til sømaktiviteter.

Gavemottaker har som oppgave å arbeide for å ta vare på kulturverdier som er knyttet til industrien i Nedre Eiker kommune i gammel og ny tid. Et av byggene de tar vare på er Solberg Spinderi, som er et av Norges eldste spinnerier. Fram mot spinneriets 200-årsjubileum i 2018 skal det gjennomføres en rekke aktiviteter rettet mot barn og unge, med forankring i tekstilindustri- og håndverk. For å etablere en møteplass for aktiviteter innen tekstilhåndverk, er det behov for utstyr og materialer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?