Stig Gård

Stig Gård får 520.000 kroner til mobil scene, lys- og lydanlegg. Mellom blokkbebyggelsen på Haugenstua i Oslo ligger Stig Gård, en gård som ble oppført på begynnelsen av 1800-tallet.

De som bor på gården og andre frivillige i området har etablert foreningen Stig gård. Gjennom foreningen jobbes det med å fremme nærmiljøet og oppvekstvilkårene på Haugenstua. På gården tilrettelegges det for mange ulike aktiviteter, så som historiefortelling, kunstaktiviteter, aktivitetsdager, konserter og teater. For å kunne gjennomføre arrangementer på gården samt i regi av andre frivillige i bydelen, trengs en mobil scene, lys – og lydanlegg. Dette vil bidra til mange positive arrangementer til glede for mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?