Stigeråsen aktivitetsklubb

STIGERÅSEN SKOLE får 450000 kroner til oppussing, utstyr og ressurser til å etablere rom og aktiviteter etter skoletid på Stigeråsen skole

Stigeråsen barneskole i Gulset bydel i Skien kommune, jobber allerede godt på tvers av det kommunale og med lag og foreninger for å være en åpen og inkluderende skole. Elevene og lærere er blitt involvert for å ønske seg aktiviteter der de lærer og opplever trivsel og mestring. Skolen får støtte til utstyr og til å ruste opp lokaler for å kunne ha aktivitetsklubb med bidrag fra foreldrene, matlagingsgrupper, skolekor og kunst og håndverksgrupper etter skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?