Stisykling

NOTS Lillehammer og omegn får 30.000 kroner til klopper og tilrettelegging av stier.

Norsk Organisasjon for Terrengsykling ble startet i 2004 og har som formål å ivareta alle terrengsyklisters interesser. De ønsker å øke forståelsen for sin aktivitet hos dem som ikke deler den samme entusiasmen for sykling utenfor allfarvei, og ikke minst ønsker de å sørge for at syklistene selv tar hensyn til de andre som ferdes i naturen. Økt trafikk, både av gående og syklende, har ført til at enkelte partier av stiene i lokalområdet bærer preg av slitasje, spesielt i perioder med mye nedbør. I bynære strøk av Lillehammer har en ivrig gjeng stisyklister kartlagt og prioritert åtte stipartier som er utenfor DNTs “forvaltning”, og her vil de blant annet bygge enkle klopper for å kanalisere ferdselen gjennom det bløte området. Slik forsiktig tilrettelegging og forsterkning vil selvsagt være til nytte og glede for alle brukere av stiene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?