Stokke IL Orientering

Stokke IL Orientering får 220.000 kroner til utarbeidelse og revidering av tre orienteringskart. Orienteringslagets kart blir brukt av mange skoler i kommunen, ikke bare av klubbens medlemmer.

Klubben drives kun på frivillig basis og har i den siste tiden opplevd god medlemsvekst. To nye kart skal dekke henholdsvis Bogen og Myhreskogen, mens et eksisterende kart over Vear-området har stort behov for oppgradering. Støtten vil også dekke fremtidig oppdatering av kartene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?