Stokke prestegård åpner for elever

STIFTELSEN STOKKE PRESTEGÅRD får 1500000 kroner til å istandsette Stokke prestegård

Prestegården har blitt etablert etter modell av Abildsø og skal ta imot elever som sliter med motivasjon på skolen og som står i fare for å falle fra. Her skal de fokusere på å gi elevene trygghet og mestring. Prosjektet gjøres i samarbeid med skoler og kommuner i området, slik at man kommer til enighet om innholdet i skoletilbudet. Det er behov for å rehabilitere bygningene for å kunne starte opp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?