Stolpejakt i Nannestad

Gjerdrum orienteringslag får 150.000 kroner til kart, kartbrosjyrer og stolper.

Orienteringslaget har medlemmer i alle aldre, og driver hovedsakelig med opplæring og trening i orientering for barn og unge. I tillegg har de to mosjonstilbud som er rettet mot uorganiserte aktiviteter: Turorientering som er et tilbud til de som ønsker å gjøre seg kjent i marka, og Stolpejakten som er et aktivitetstilbud i nærområdet. De siste tre årene har Gjerdrum o-lag arrangert Stolpejakten for Gjerdrum kommune. De har nå fått en henvendelse fra Nannestad kommune om hjelp til å starte et tilsvarende folkehelsetiltak der, og til det trengs kart og stolper.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?