Stolpejakten i Oppland

Stolpejakten fikk 400.000 kroner i 2015 til kart for bruk i jakten på stolper.

Dette prosjektet er et fysisk lavterskeltilbud som henvender seg til alle – gamle som unge, gående, løpende, syklende og folk som er avhengig av hjelpemidler (f.eks. rullestol).

I Gjøvik/Toten-området vil de nå sette ut et visst antall stolper etter fire ulike vanskelighetsgrader. Disse er avmerket på respektive kart som deles ut gratis til alle husstander i de aktuelle kommunene. Hensikten er å finne stolpene og notere koden som er påført.

Se også

Etter suksessen i Oppland fikk Stolpejakten 3 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre tiltaket i byer og tettsteder over hele landet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?