Stor dugnadsinnsats for Glombo brygge som samlingssted

Glombo og Rød velforening får 200.000 kroner til benker, bord, infoskilt og treningsapparater.

Foreningen er blant annet engasjert i vedlikehold av lekeplass, utbedring av stier og gangveier og sikring av friområder. De organiserer dugnader og har lenge jobbet for at området ved Glombo brygge skal bli et samlingssted for aktivitet og rekreasjon. Mye er allerede gjort og nå får de på plass sitteområde, skilt om lokalhistorien og fugle- og plantelivet og et område for trening.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?