Stor kunstløpsinteresse på Jar

Jar IL Kunstløp får 100.000 kroner til musikkanlegg, sceneteppe, utlånsskøyer og skøyteaktivitet.

Klubben ble etablert i 2015 og får stadig flere medlemmer. Hovedsatsingen er barn og unge mellom 5 og 18 år. For å videreutvikle tilbudet er det blant annet behov for utlånsskøyer og et sceneteppe til bruk ved show og forestillinger. Det skal også satses på tiltak hvor barn i nærmiljøet inviteres til gratis aktivitet i høstferie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?