Storøykilen på Fornebu – en naturperle

Norsk Ornitologisk Forening, Asker og Bærum lokallag får 1.000.000 kroner til etablering av vannspeil, stier og skilting.

Storøykilen naturreservat på Fornebu er et av de mest fuglerike områdene på det indre Østlandet. Området er under stadig utvikling og sterk fortetting av nye boliger. Våtmarker har en viktig funksjon for fuglelivet, men også i å binde klimagasser og i opprettholdelsen av biomangfold. Norsk Ornitologisk Forening i Asker og Bærum ønsker å bidra til at Storøykilen skal utvikles slik at det både blir en god arena for opplevelse og læring om natur og fugleliv, samtidig som våtmarken opprettholdes for å sikre fuglenes levekår.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?