Støtte til etablering av ungdomsklubb

NORDAGUTU SAMBRUKSANLEGG SA får 50 000 kroner til møbler og utstyr

Nordagutu Sambruksanlegg har ungdomsklubb i en tidligere barnehage. Det er åpent to fredager i måneden og drives på dugnad av foreldre. De har fått støtte til møblering og utstyr til klubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?