Støtte til Gatefotball gjennom Frelsesarmeen

Gatefotball Frelsesarmeen får 140.000 kroner til utstyr og trenerkurs for deltakerne.

Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i 2005. Målgruppen er hjemløse, rusavhengige, og andre marginaliserte grupper. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger. Trening gir mental helse. Dette er en arena som oppmuntrer til sunn aktivitet. En sosial arena hvor tilhørighet og trygghet blir vektlagt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?