Støtte til innkjøp av nye korpsuniformer

RINGSAKER SKOLEKORPS fikk 145 000 kroner til innkjøp av uniformer i 2024

Ringsaker Skolekorps har fått tildelt midler til innkjøp av uniformer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?