Støtte til kontrabasser

NORSK KONTRABASSKLUBB får 300000 kroner til kontrabasser

Norsk Kontrabassklubb har som mål å skape en arena der kontrabassister i alderen 6-18 år kan møtes og bli kjent med hverandre, spille sammen, lære av hverandre, og få inspirasjon til videre arbeid og utvikling. De jobber for å rekruttere nye unge kontrabassister og synliggjøre instrumentet. Klubben har en instrumentpark som brukes til rekrutteringsarbeid og leies ut til medlemmer som ikke har tilgang til instrument i sitt lokale orkester. De arrangerer to helgeseminar hvert år. På samlingene undervises det i kammermusikk, kontrabassorkester og enkeltundervisning. Vi legger vekt på at seminarene skal lokaliseres i byer rundt omkring i hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?