Støtte til Lia Aktivitetspark på Stovner

HØYBRÅTEN OG STOVNER IL får 780000 kroner til buldrefelt, akebakke, aktivitetsutstyr og natursti

Høybråten og Stovner IL er det største idrettslaget i bydel Stovner, med 14 grupper, over 2000
medlemmer og flere anlegg spredd utover bydelen. Klubben får nå støtte til et større prosjekt som
kalles Lia Aktivitetspark. 15 ulike aktiviteter skal samordnes og danne et helhetlig tilbud for alle
målgrupper i Liaskogen. Elementene som nå får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er
utvikling/rehabilitering av eksisterende buldrefelt, ny akebakke for barn ved siden av alpinbakken, nytt hus til aktivitetsutstyr/utlån, og ny natursti rundt Liastua. Andre elementer i aktivitetsparken søkes finansiert fra andre kilder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?