Støtte til lokallagsarbeid

Vågå spel- og dansarlag får 100.000 kroner til dokumentasjon og formidling.

Spel- og dansarlaget har de senere årene hatt særlig fokus på rekruttering gjennom en egen nybegynneropplæring, samlinger, ungdomsdans og undervisning i skolen. Dette har de lyktes godt med, og vil dokumentere metoden samt formidle materialet til andre lag og foreninger. Sammen med profesjonelle folkemusikere setter de opp forestillingen “Ikkje ver blug, kyss meg” og spiller inn denne. På denne måten får de som er med erfaring og inspirasjon til å bidra til videre arbeid i lokallagene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?