Støtte til Norske Redningshunder i Telemark

Norske Redningshunder Telemark Distrikt får 100.000 kroner til utstyr og kompetanseheving til å utføre redningsoperasjoner med hunder.

Foreningen utdanner hunder og gjør dem i stand til å søke etter savnede personer, på barmark, i snøras eller i andre katastrofeområder. Det tar tre år å lære opp en hund. De frivillige som bidrar i organisasjonen bruker mye tid ute i felt og det medfører stor slitasje på utstyr som er i bruk. Fordi de ofte opererer i utsatte områder er det viktig at utstyret er i god stand.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?