Støtte til ny kompaktor for skiløyper

ØSTGÅRD VELFORENING får 46 125 kroner til kompaktor

Velforeningen kjører skiløyper på dugnad. Løypene passerer en skole og brukes av elever både i og utenfor skoletid. For å opprettholde dette tilbudet har foreningen behov for å gå til anskaffelse av en ny kompaktor.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?