Støtte til ny ustilling på Anno museum: Ferskvann – de dyrebare dråpene

ANNO MUSEUM AS fikk 500 000 kroner til bygging av ferskvannsutstilling byggetrinn 1 i 2024

Utstillingen «FERSKVANN – de dyrebare dråpene» på Anno museum jobber for å belyse det biologiske mangfoldet og forvaltningen av ferskvann, en fundamental og sårbar ressurs. Den har som mål å øke bevissthet og foster gode holdninger til miljøet spesielt blant barn og unge, og gjøre dem til informerte beslutningstakere. Anno Museum AS har fått tildelt 500 000 kroner til bygging av ferskvannsutstillingen byggetrinn 1.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?