Støtte til nye øvingslokaler for Lydkåken i Valdres

LYDKÅKEN ROCKEVERKSTAD får 300000 kroner til etablering av bygg med øvingslokale

Lydkåken Rockeverkstad i Øystre Slidre tilbyr et fullt utstyrt øvingslokale til lokale musikere. Kommunen stiller med lokalet, mens foreningen er ansvarlig for inventar og vedlikehold. Lokalet de har i dag ligger i kjelleren på et eldre kommunalt bygg, som nå er bygget om til leiligheter for flyktninger. Det er betydelig støylekkasje, og derfor kun et begrenset tidsrom hvor man kan øve. På litt lengre sikt har også kommunen en plan om at bygget skal rives. Lydkåken får nå støtte til å bygge et eget hus med bandlokaler. Bygget vil ligge i Tingvang kulturarena, der det også finnes kulturhus for ungdom, en ny skatepark, og en scene med amfi er under planlegging.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?