Støtte til oppgradering av musikkutstyr

SKI VIDEREGÅENDE SKOLE fikk 100 000 kroner til oppgradering av digitalt lydutstyr i 2024

Ski videregående skole har fått tildelt midler til oppgradering av digitalt lydutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?