Støtte til Tøyen Sportsklubb for videreføring av Tøyenakademiet

Tøyen Sportsklubb får 240.000 kroner til prosjektet Tøyenakademiet.

Klubben ble stiftet i 2015 og har allerede 1150 medlemmer. De jobber for lavterskel aktivitets- og idrettstilbud i nærområdet. Etter modell av den Alnaskolen på Furuset, utdanner de ungdom innen ledelse og frivillighet. Dette er ungdom som blir gode rollemodeller lokalsamfunnet i tillegg til at de er med på å bidra til å skape aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?