Støttegruppa for Skauen

Støttegruppa for Skauen får 150.000 kroner til restaurering av grunnmur på hovedhuset på husmannsplassen Skauen. Gruppa jobber med bruk og vedlikehold av husmannsplassen.

Det er mange lag og foreninger som bruker hovedhuset til møtelokale, og hvert år arrangeres Skauen-dagen hvor alle lag og foreninger i bygda har egne boder. De startet arbeidet i 1994 og siden den gang har de restaurert fjøset, stabburet har fått ny takstein og hovedbygningen er malt. De har også bygd en ny låve som er museum for gamle jordbruks- og skogsredskaper. Grunnmuren på hvoedhuset går i oppløsning men med denne gaven får de satt i gang arbeidet med å restaurere den.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?