Støtter søstre

Organisasjonen Support not protect har som formål å drive med holdningsskapende arbeid blant gutter og unge menn med innvandrerbakgrunn.

De vil få flere til å ta et tydelig standpunkt om at de vil støtte, ikke beskytte, søstrene sine. Support not protect får 750 000 kroner til kursing og opplæring slik at guttene kan fortelle sin historie via podkast, formidle dem via sosiale medier og bidra til den offentlige samtalen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?