Strand Kajakk Klubb

Strand Kajakk Klubb får 110000 kroner til flytebrygge. Klubben holder til ved utløpet av Holtekilen i Sarbuvollveien på Høvik. De har to lave ca 10 meter lange flytebrygger ved klubbhuset der kajakker (hav-, tur- og konkurransekajakker) settes ut og tas opp igjen. Disse bryggene er nå veldig slitt etter år med påvirkning av bølger, vann og is. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til å erstatte den ene med ny flytebrygge som også skal kunne håndtere handicappedes kajakker, med blant annet rekkverk ned til flytebryggen og en sluse med rekkverk midt på bryggen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?