Strandvik oppvekstsenter

Strandvik oppvekstsenter får 25.000 kroner til robåt til SFO.

Aktiv SFO er en del av SFO-tilbudet ved oppvekstsenteret. Barn som ikke er påmeldt SFO-ordninga, får også tilbud om å delta aktivitetene. Aktiv SFO blir gitt like etter undervisning, som forlengelse av skoledagen. De knytter til seg personer med fagkompetanse innen ulike idrettsformer som volleyball, fotball, basistrening, yoga, zumba, friluftsliv med mer. Idrettskolen som tidligere ble arrangert på dugnad av foreldre eller andre ildsjeler blir nå gitt organisert i forlengelse av dagen. De har konkrete planer om å ta sjøen mer i bruk både i Aktiv SFO, men også som en større del av barnehagen og skolen sine læringsaktiviteter. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til innkjøp av robåt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?