Strømmen Sidebane – Norges første industrisidebane

SAGELVAS VENNER får 380000 kroner til lys og sceneteknisk utstyr

Foreningen har som formål å ta vare på og øke kunnskapen om historie og miljø knyttet til virksomhetene i og ved Sagelva. Vannføringen i elva har drevet møller siden middelalderen og oppgangssager fra ca 1520. I første halvdel av 1800-tallet fantes 30 sagbruk og 5 møller. Trelasten ble fraktet til Christiania og eksportert til flere europeiske land. I starten ble dette gjort med hester, men fra 1853 overtok jernbanen transporten. Sagelvas Venner har bygget en fullskala replika av oppgangssag, kvern og Strømmen sidebane, det første industrisporet i Norge. Foreningen formidler en viktig historie til besøkende, skoleklasser og andre interesserte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?