Styrk ildsjelene

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON får 800000 kroner til lederprogrammet Styrk ildsjelene

Studieforbundet Kultur og tradisjon har 35 frivillige medlemsorganisasjoner, som driver opplæring i kulturuttrykk og folkelige tradisjoner. Organisasjonene og lokallaga skaper viktige arenaer og møteplasser i samfunnet, bidrar til inkludering, demokratibygging, folkehelse, trivsel og livslang læring for alle aldersgrupper. De gjør en viktig innsats med å ta vare på og formidle kulturarven, for barn, ungdom og voksne. Den frivillige innsatsen er bærebjelken i dette arbeidet. Gjennom prosjektet “Styrk ildsjelene”, med kurs og samlinger, skal tillitsvalgte og ildsjeler styrkes i sine roller, slik at disse gode tilbudene fortsetter og videreutvikles, og når stadig flere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?