Styrke grendehuset som møtested

ENEBAKKNESET VEL fikk 200 817 kroner til å oppgradere toalettfasiliteter, tilrettelegge for UU og installere mini renseanlegg i 2024

Enebakkneset Vel skal oppgradere grendehusets toalettanlegg til dagens standard, inkludert å tilrettelegge for rullestolbrukere. Målet er å øke utleie av lokalene som er viktig for å dekke kostnader til drift. Enebakkneset Vel har fått tildelt 200 817 kroner til oppgradering av toalettfasiliteter, tilrettelegging for universell utforming og installering av minirenseanlegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?