Styrke skaperkulturen i Norge

NORWAY MAKERS fikk 2 000 000 kroner til etablere støtteordning for skapere i Norge i 2024

Norway Makers har siden 2014 arbeidet med å styrke skaperkulturen i Norge, gjennom å etablere skaperverksteder, bygge nettverk og arrangementer. De fokuserer spesielt på barn og unge ved å tilby møteplasser der de kan lære og utvikle praktiske ferdigheter mellom tradisjonelt håndverk og moderne teknologi. Norway Makers har fått tildelt 2 000 000 kroner til etablering av støtteordning for skapere i Norge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?