Styrke skolen som nærmiljøarena etter skoletid

MÆLA UNGDOMSSKOLE fikk 150 000 kroner til faste installasjoner og utstyr i 2024

Mæla Ungdomsskole skal skape en inkluderende arena etter skoletid, ved å utnytte skolens foajeareal mer effektivt for ungdommer, foresatte, og nærmiljøet. Dette omfatter innkjøp av bord, stoler, og faste installasjoner som et lerret med lys- og lydanlegg til bruk for ulike aktiviteter og arrangementer. Mæla Ungdomsskole har fått tildelt 150 000 kroner til faste installasjoner og utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?