Styrket kompetanse til å forvalte historiske eiendommer

Fortidsminneforeningen har fått støtte til å drive kurs og rådgiving i bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Fortidsminneforeningen ble opprettet i 1844, og er en landsomfattende frivillig organisasjon. Foreningens hovedoppgaver er å forvalte historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, samt å engasjere seg i lokale vernesaker og å påvirke kulturminnepolitikken i Norge.

Gjennom kurs og rådgivning vil en ressursgruppe, som består av tradisjonshåndverkere sammen med Fortidsminneforeningens lokallag, spre kompetanse til andre frivillige organisasjoner som er eiere av gamle hus.

Prosjekter som har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til istandsettelse og bygningsvern, vil få tilbudet etter behov.

Tildeling

FORTIDSMINNEFORENINGEN fikk 5.400.000 kroner i 2022 til kurs og rådgivning i bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?