Styrket sosialt miljø

Unify er en stiftelse som arbeider med ungdom i Oslo. De skaper mestring og samhold gjennom lavterskel aktiviteter.

Opptil hundre ungdommer møtes hver uke for å ha det hyggelig sammen på UNIFY. (Alle foto: Michael Werenskiold)

For å få midler til aktiviteter som kunne gi flere ungdommer muligheter til å delta, søkte Unify om støtte til aktiviteter og utviklingen av et juniorlederprogram.

– Vi var en gjeng voksne som ble vitne til et stort problem som ikke kunne fikses fra åtte til fire i skoletiden, forteller Jonas Halmrast. Han er barnevernspedagog og jobbet som miljøterapeut ved Bjøråsen skole på Romsås. Det han opplevde der førte til at han ble grunnlegger og operativ leder i UNIFY.

UNIFY er en stiftelse som bygger fellesskap gjennom aktiviteter for ungdom slik at de opplever sosial vekst og blir gode bidragsytere i samfunnet.

– Det var generelt et dårlig miljø på skolen. Det var da vi tenkte at dette kan vi ikke bare stå og se på, forteller han.
Sammen med gode kollegaer bestemte han seg derfor for å ta med elevene på sosiale aktiviteter i håp om å skape et bedre miljø, både på skolen og privat. Den første utflukten skulle gå til den lokale bowlinghallen.

– Vi trodde at bowling var en vanlig ting for ungdommer, men det viste seg at det kun var to av 30 som hadde spilt bowling før, sier Halmrast.

Bowlingen ble likevel en suksess og ga mersmak for både ungdommer og initiativtakere. Sammen med Soufiane Hamoud og Marco Elsafadi startet derfor Halmrast planleggingen av et fast sosialt tilbud og utviklingsprogram for barn og unge. Resultatet ble UNIFY, en stiftelse som jobber 70% på tiltak fra barneverntjenesten og 30% med fritidsaktiviteter.

Måtte tenke større

Under oppstarten fikk det som først het Prosjekt Ung Oslo økonomisk støtte fra Bjøråsen skole, men grunnleggerne måtte også ta midler fra egen lomme. Det viste seg derimot raskt at de måtte tenkte større, fordi nye medlemmer strømmet til.

– Marco Elsafadi, som nå er engasjert som øverste leder i stiftelsen vår, hjalp oss med å starte opp for oss selv. Vi gjorde om på prosjektet og grunnla derfor Stiftelsen UNIFY.

Tilbudet, som først var basert i bydel Grorud, omfatter nå alle ungdommer i Lørenskog kommune, ungdommer fra Bydel Grorud og Søndre Nordstrand, forteller Halmrast og fortsetter:

– Vi måtte gjøre hele prosjektet større, fordi det var så mange som trengte det.

Ungdom fra nært og fjernt fattet interesse i UNIFY. Halmrast forteller at medlemmene også tok med venner, og ryktet om UNIFY spredte seg mellom forskjellig ungdomsmiljøer. Behovet for støtte økte derfor i takt med medlemsmassen.

For å få midler til aktiviteter som kunne gi flere ungdommer muligheter til å delta, søkte UNIFY om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene de mottok gikk til aktiviteter og utviklingen av et juniorlederprogram.

Lærer opp ungdom til å bli forbilder

Gjennom juniorlederprogrammet får medlemmer av UNIFY muligheten til å bli gode forbilder for andre i miljøet sitt.

– Juniorlederne får en aktiv instruktørrolle og ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for yngre ungdom, forteller Halmrast.

Programmet sikrer at ungdommen selv tar ansvar for den positive utviklingen i nærmiljøene sine.

David Vo er en av mange som har funnet glede i å delta på UNIFY-aktivitetene.
– Det er ganske kult å være her fordi det er inkluderende. Jeg føler at jeg kan være fri her og ha det gøy med vennene mine, forteller han, og fortsetter:

– Jeg anbefaler alle å komme hit og prøve det i alle fall én gang. Første gangen var jeg nervøs, men så gikk det mye bedre. Jeg fikk mange nye venner. Jeg kunne ikke bedt om noe bedre!

Tildelinger

2021: UNIFY fikk 400.000 kroner til juniorlederprogram. I juniorlederprogrammet tilbys kursing til utvalgte ungdommer som er forbilder for andre i sitt miljø. I kurset lærer de om betydningen av deltagelse i demokratiet, ytringsfrihet, konfliktløsning, dialogtrening og sinnemestring. Juniorlederne får også ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter ovenfor yngre ungdom.

2020: Unify (tidligere Prosjekt Ung Oslo) fikk 250.000 kroner til idrettsutstyr og aktiviteter for ungdom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?