Styrket spillkultur

HYPERION – NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER får 2000000 kroner til støtte til foreninger som vil styrke sosiale møteplasser for spillkultur

Hyperion er paraplyorganisasjonen for norske foreninger som driver med spillkultur, både digitalt og analogt. Blant medlemmene finnes ca. 150 foreninger og rundt 21.000 medlemmer, hvorav rundt 75 % av medlemmene er under 26 år.

Forbundet skal nå forvalte støtte til foreninger som driver gode fysiske møteplasser for ungdom, og der unge arrangører er sentrale i planleggingen og gjennomføringen.

Støtten skal gå til å videreutvikle eksisterende ikke-kommersielle tiltak, som f.eks. datatreff, spillfestivaler og andre arrangementer for nerdekultur.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?