Styrking av det lokale friluftslivet

NORSK FRILUFTSLIV fikk 4 200 000 kroner til regional friluftslivskoordinator på Østlandet i 2024

Norsk Friluftsliv starter et treårig prosjekt med mål om å styrke samarbeidet mellom friluftsorganisasjonene lokalt og regionalt. Prosjektet skal også fungere som en brobygger mellom frivilligheten og lokale og regionale myndigheter, og har som mål å inkludere flere i friluftslivet ved å blant annet tilby veiledning, verktøy og synliggjøring av aktivitetstilbudet. Norsk Friluftsliv har fått tildelt 4 200 000 kroner til regional friluftslivskoordinator på Østlandet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?