Styrking av glassmalerifaget

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM fikk 30 000 kroner til fagseminar om glassmaleri i 2024

Gjennom en hel dags samling på Akershus slott ønsker EMANUEL VIGELANDS MUSEUM å vekke interesse for det gamle blyglasshåndverkerfaget, et fag med få utøvere i Norge i dag. Med dyktige innledere og temaer fra historie, konservering, restaurering og utdanning er målet å styrke kunnskapen om og interesse for glassmalerifaget. EMANUEL VIGELANDS MUSEUM har fått tildelt 30.000 kroner til et fagseminar om glassmaleri.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?