Styrking av jenter

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk 210.000 kroner i 2018 til prosjektet Sisterhood.

Sisterhood er et av flere prosjekter som sanitetskvinnene står bak, og i dette prosjektet etablerer de jentegrupper med sikte på å utvikle gode venninnerelasjoner, styrke jentenes psykiske helse og at de får mulighet til å utfolde seg positivt.

I dag er Sisterhood-metodikken veletablert med en håndbok full av praktiske øvelser, som sammen bidrar til «psykisk styrketrening» og refleksjon for deltakerne.

Sisterhood-grupper fungerer som et tilbud både for dem man vil fange opp og få inn på riktig spor igjen, og som et forebyggende tilbud for jenter generelt. Norske Kvinners Sanitetsforening vil nå etablere flere Sisterhood-grupper over hele landet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?